تبلیغات
قورئانی كوردی«قرآن روان خوانی كُردی»

قورئانی كوردی«قرآن روان خوانی كُردی»
قرآن كُردی
برای دانلودكردن ابتداروی سوره دلخواه كلیك كنید با آمدن صفحه جدید یا روی گزینه دانلود«دریافت» كلیك  كنید یا روی گزینه دانلود راست كلیك  كنیدو از گزینه های موجود گزینه...save link as را انتخاب کنید
اگه با موزیلا فایر فاكس دانلود نشد از مرورگر اینترنت اكسپلورر استفاده شود

آیة الكرسی ربنا شجریان
۱-سوره فاتحه ۲-سوره بقره 1تا 181
۲-سوره بقره آیه ۱81تا آخر ۳-سوره آل عمران آیه 1تا100

۳-سوره آل عمران آیه100تا200

۴-سوره نساءآیه1تا90
۴-سوره نساء آیه90تا176 ۵-سوره مائده
۶-سوره انعام آیه 1تا110 ۶-سوره انعام آیه108تا165
۷-سوره اعراف آیه 1تا75 ۷-سوره اعراف آیه 75تا206
۸-سوره انفال ۹-سوره توبه آیه 1تا72
۹-سوره توبه آیه 72تا129 ۱۰-سوره یونس
۱۱-سوره هود ۱۲-سوره یوسف
۱۳-سوره رعد ۱۴-سوره ابراهیم
۱۵-سوره حجر ۱۶-سوره نحل
۱۷-سوره اسراء ۱۸-سوره كهف
۱۹-سوره مریم ۲۰-سوره طه 
۲۱-سوره انبیاء ۲۲-سوره حج
۲۳-سوره مو منون ۲۴-سوره نور
۲۵-فرقان ۲۶-سوره شعراء 
۲۷-سوره نمل ۲۸-سوره قصص
۲۹-سوره عنكبوت  ۳۰-سوره روم
۳۱-سوره لقمان ۳۲-سوره سجده
۳۳-سوره احزاب ۳۴-سوره سبا
۳۵-سوره فاطر  ۳۶-سوره یاسین
۳۷-سوره صافات  ۳۸-سوره صاد 
۳۹-سوره زمر ۴۰-سوره غافر
۴۱-سوره فصلت ۴۲-سوره شوری 
۴۳-سوره زخرف ۴۴-سوره دخان
۴۵-سوره جاثیه ۴۶-سوره احقاف
۴۷-سوره محمد ۴۸-سوره فتح   
۴۹-سوره حجرات ۵۰-سوره قاف
۵۱-سوره ذاریات ۵۲-سوره طور
۵۳-سوره نجم ۵۴-سوره قمر
۵۵-سوره الرحمن ۵۶-سوره واقعه
۵۷-سوره حدید ۵۸-سوره مجادله
۵۹-سوره حشر ۶۰-سوره ممتحنه
۶۱-سوره صف  ۶۲-سوره جمعه
۶۳-منافقون ۶۴-سوره تغابن
۶۵-سوره طلاق ۶۶-سوره تحریم
۶۷-سوره ملك ۶۸-سوره قلم
۶۹-سوره حاقه ۷۰-سوره معارج
۷۱-سوره نوح ۷۲-سوره جن
۷۳-سوره مزمل ۷۴-سوره مدثر
۷۵-سوره قیامه ۷۶-سوره انسان
۷۷-سوره مرسلات ۷۸-سوره نباَ
۷۹-سوره نازعات ۸۰-سوره عبس
۸۱-سوره تكویر ۸۲-سوره انفطار
۸۳-سوره مطففین ۸۴-سوره انشقاق
۸۵-سوره بروج ۸۶-سوره طارق
۸۷-سوره اعلی ۸۸-سوره غاشیه
۸۹-سوره فجر ۹۰-سوره بلد
۹۱-سوره شمس ۹۲-سوره لیل سوره لیل
۹۳-سوره ضحی ۹۴-سوره شرح
۹۵-سوره تین ۹۶-سوره علق
۹۷-سوره قدر ۹۸-سوره بینه
۹۹-سوره زلزله ۱۰۰-سوره عادیات
۱۰۱-سوره قارعه ۱۰۲-سوره تكاثر
۱۰۳-سوره عصر ۱۰۴-سوره همزه
۱۰۵-سوره فیل ۱۰۶-سوره قریش
۱۰۷-سوره ماعون ۱۰۸-سوره كوثر
۱۰۹-سوره كافرون ۱۱۰-سوره نصر
۱۱۱-سوره مسد ۱۱۲-سوره اخلاص
۱۱۳-سوره فلق ۱۱۴-سوره ناسبرچسب ها: قورئان كوردی، قرآن كردی، دانلود قرآن كردی، روستای پالنگان، مشاهیر كُرد،
[ پنجشنبه 14 فروردین 1393 ] [ 09:14 ب.ظ ] [ زیرك محمدیان ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
نمونه ای از كاركلیك روی آیكن زیر

 ارسال نظر پیشنهاد انتقاد  »

وبلاگ روستای تاریخی پالنگان

 ارسال عكس و  مطلب  »

 كرد پرس  »

موضوعات وب

مشاهیر كُرد

 مشاهیر كُرد علما شعرا عرفا ادبا »

لینک دوستان
لینک دوستان
امکانات وب